Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru“ – Sanacija šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. godine

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru“ – Sanacija šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. godine na energetskoj infrastrukturi i energetskim postrojenjima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije – Izravna dodjela

​(Referentni broj: FSEU.2021.ENERGETIKA.MINGOR.ID.1)

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 

Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
Grupa 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije
Grupa 3.: Izvedba radova
Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija

Prihvatljivi prijavitelj i prihvatljivi troškovi su oni koji su opisani u sažetku ovog Poziva te se na ista primjenjuju pravila Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije.

Poziv se provodi kao izravna dodjela. U okviru izravne dodjele datumom zatvaranja postupka dodjele smatra se datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Više na: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390