Vodič kroz EU financiranje – izdanje 2023.

Služba Europskog parlamenta za istraživanja (EPRS) objavila je novo izdanje svog priručnika u 2023. godini: Vodič kroz EU financiranje. Vodič može pomoći regionalnim i lokalnim vlastima, javnim tijelima, nevladinim organizacijama i poduzećima u lakšoj identifikaciji odgovarajućeg europskog izvora financiranja.

link na EU vodič. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/747110/EPRS_STU(2023)747110_EN.pdf

Izvor; https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2023)747110