Uspostava reciklažnog dvorišta u Općini Stupnik

Uspostava reciklažnog dvorišta u Općini Stupnik

NAZIV PROJEKTA: Uspostava reciklažnog dvorišta u Općini Stupnik

Opis projekta: Cilj projekta  je osigurati potrebnu infrastrukturu za smanjenje odlaganja otpada na odlagališta i promicanje recikliranja za 3.714 stanovnika Općine Stupnik izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta te provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti. Projekt će doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja otpadom u Općini Stupnik, povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Vrijednost projekta, koji će se provoditi 12 mjeseci, iznosit će xxx EUR.

Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost – NPOO


Poziv na dostavu projektnih prijedloga
Uspostava reciklažnih dvorišta
(kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.04)

Nositelj projekta: Općina Stupnik

Iznos projekta: 4.200.000,00

Status projekta: PRIJAVA