Uskoro se otvara i zadnji potprogram u sklopu LIFE natječaja

Rokovi za podnošenje prijedloga su:

LIFE bespovratna sredstva za potprogram Prijelaz na čistu energiju:
Otvara se 11. svibnja – rok za prijavu: 16. studenog 2023.

Projekti tehničke pomoći za replikaciju:
Rok za prijavu: 27. srpnja 2023.

Projekti tehničke pomoći za replikaciju:
Rok za prijavu: 27. srpnja 2023.

Strateški integrirani projekti (SIP-ovi):
Rok za prijavu: 5. rujna 2023.
Puni projektni prijedlog: rok za prijavu: 5. ožujka 2024.

Projekti tehničke pomoći za pripremu SIP-ova i SNAP-ova:
Rok za prijavu: 7. rujna 2023.

Projekti standardnih djelovanja (SAP-ovi) za potprograme Kružno gospodarstvo i kvaliteta života te Priroda i bioraznolikost:
Rok za prijavu: 6. rujna 2023.

Projekti standardnih djelovanja (SAP-ovi) za potprogram Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama:
Rok za prijavu: 21. rujna 2023.

Projekti tehničke pomoći za replikaciju:
Rok za prijavu: 27. srpnja 2023.

Projekti za adresiranje ad hoc zakonodavstva i prioriteta politika (PLP):
Rok za prijavu: 7. rujna 2023.

Više na; https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/podrska-prijaviteljima/life-natjecaj-2022/