Upute i savjeti u provedbi projekata u okviru Mjere 7

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je brošuru s uputama i korisnim savjetima u provedbi projekata u okviru Mjere 7. Brošura se može preuzeti na sljedećem linku: https://ruralnirazvoj.hr/files/documents/MPS-Brosura-A5-M7.pdf.