Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: KSENIJA ČULJAK

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: MILJENKO ŠOŠTARIĆ, NADIA ILIĆ, GORDANA BRCKOVIĆ, MARIO MIKULIĆ

1. sjednica

2. sjednica

3. sjednica

4. sjednica

5. sjednica

6. sjednica

7. sjednica

8. sjednica

8. sjednica upravnog vijeca RAZZ

9. sjednica

9. sjednica upravnog vijeca RAZZ

10. sjednica

10. Sjednica upravnog vijeća

11. sjednica

11. Sjednica upravnog vijeća

12. sjednica

12. Sjednica upravnog vijeća

13. sjednica

13. Sjednica upravnog vijeća1

14. sjednica

14.sjednica upravnog vijeća

15. sjednica

15. Sjednica upravnog vijeća

16. sjednica

Akcijski plan za suzbijanke korupcije 2021.

Akcijski plan za suzbijanje korupcije 2021. – obrazloženje

Dnevni red

Poziv za 16. sjednicu

Zapisnik sa 15. Sjednice upravnog vijeća

Izvješće o izvršenju mjera iz akcijskog plana za suzbijanje – ob

Izvješće o izvršenju mjera iz akcijskog plana za suzbijanje

Izvješće o radu i poslovanju RAZŽ – dokumentacija, dostavlja se

Izvješće o radu i poslovanju RAZŽ za 2020.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju mjera

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i poslovanju

Zaključak o primanju na znanje izvješća o radu i poslovanju

Zaključak o utvrđivanju prijedloga zaključka 1

17. sjednica

Odluka o izmjeni i dopuni odluke – obrazloženje

Odluka o izmjeni i dopuni odluke

Odluka o uporabi dobiti 2020. – obrazloženje

Odluka o uporabi dobiti 2020.

Poziv za 17. sjednicu

Zapisnik sa 16. Sjednice upravnog vijeća

Polugodišnji izvještaj – dokumentacija, dostavlja se

Polugodišnji izvještaj

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća

18. sjednica

dokumentacija, dostavlja se pravilnik o sistematizaciji

dokumentacija, dostavlja se

Obavijest uz pravilnik o sistematizaciji

Odluka o donošenju Pravilnika o org.i sist.

Odluka o donošenju Pravilnika radu, plaćama i naknadama

Poziv za 18. sjednicu

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o radu, plaćama i naknadama

Zapisnik sa 17. Sjednice upravnog vijeća

19. sjednica

Informacija o povlačenju prijedloga pravilnika o radu

Informacija o povlačenju prijedloga

Odluka o donošenju Pravilnika o org.i sist.2

Odluka o donošenju Pravilnika o radu, plaćama i naknadama2

Poziv za 19. sjednicu

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta2

Pravilnik o radu, plaćama i naknadama2

zaključak o davanju suglasnosti na pravilnik o org.

zaključak o davanju suglasnosti na pravilnik o radu2

Zaključak o povlačenju prijedloga Pravilnika o org.

Zaključak o povlačenju prijedloga Pravilnika o radu

Zapisnik sa 18. Sjednice upravnog vijeća

20. sjednica

Financijski plan za 2022. godinu

Obrazloženje uz fin.plan za 2022.

Obrazloženje uz plan edukacije

Obrazloženje uz plan zapošljavanja za 2022.

Obrazloženje uz prijedlog Programa rada

Odluka o donošenju fin.plana Razz za 2022.

Odluka o donošenju Programa rada RAZZ

Odluka od donošenju plana zapošljavanja za 2022.

Plan edukacije zaposlenika za 2022.

Plan zapošljavanja RAZZ za 2022.

Poziv za 20. sjednicu

Program rada javne ustanove razz za 2022.

Zaključak o primanju na znanje

Zapisnik sa 19. Sjednice upravnog vijeća

21. sjednica

Poziv za 21. sjednicu

Zapisnik sa 20. Sjednice upravnog vijeća

22. sjednica

Akcijski plan – obrazloženje

Akcijski plan za suzbijanke korupcije 2022.

glasački listić

Izvješće – obrazloženje

Izvješće o izvršenju mjera iz akcijskog plana

Javni natječaj – zamjenik ravnatelja

Odluka o donošenju akcijskog plana

Odluka o raspisivanju natječaja – zamjenik ravnatelja

Poziv za 22. Sjednicu upravnog vijeća

Zapisnik sa 21. sjednice upravnog vijeća

23. sjednica

kontrolni listić kandidata

Poziv za 23. sjednicu upravnog vijeća

Zapisnik sa 22. sjednice upravnog vijeća

24. sjednica

Javni natječaj zamjenik – obavijest

Obavijest o izboru i imenovanju zamjenika ravnatelja

Poziv za 24. Sjednicu upravnog vijeća

Zapisnik sa 23. sjednice upravnog vijeća

25. sjednica

Izvješće – obavijest

Izvješće o radu i poslovanju

Poziv za 25. Sjednicu upravnog vijeća

Zaključak o prihvaćanju izvješća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga zaključka

Zapisnik sa 24. sjednice upravnog vijeća