Skip to content

Pravo na pristup informacijama

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15, 69/22).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Razvojne agencije Zagrebačke županije:

 1. Pisanim putem na adresu:
  Razvojna agencija Zagrebačke županije
  Službenik za informiranje – Mario Meštrović
  Ivana Lučića 2a/XIII
  10000 Zagreb
 2. Putem elektroničke pošte na adresu:
  mario.mestrovic@razz.hr
 3. Telefonom na broj:
  +385 9538 82413- Službenik za informiranje RAZŽ

Razvojna agencija Zagrebačke županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 15/14).

Obrasci kod Narodnih novina:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.85/15.)
Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14)

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Službenik za zaštitu osobnih podataka brine se za primjenu Opće Uredbe (EU) 2016/679, Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te ostavljanju izvan snage Direktive 95/46/ez (Opća uredba o zaštiti podataka), SL EU L119

 1. Pisanim putem na adresu:
  Razvojna agencija Zagrebačke županije
  Službenik za zaštitu osobnih podataka- Tomislav Komanović
  Ivana Lučića 2a/XIII
  10000 Zagreb
 2. Putem elektroničke pošte na adresu:
  tomislav.komanovic@razz.hr
 3. Telefonom na broj:
  +385 99 3117 769- Službenik za zaštitu osobnih podataka RAZZ

 

ODLUKE

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

PRAVNI IZVORI

Razvojna agencija Zagrebačke županije – pravni propisi

Akcijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine

ETIČKI KODEKS