Tehnička pomoć Razvojne agencije Zagrebačke županije

Tehnička pomoć Razvojne agencije Zagrebačke županije

NAZIV PROJEKTA: Tehnička pomoć Razvojne agencije Zagrebačke županije

Opis projekta: Troškovi sufinanciranja plaća zaposlenika agencije za potrebe pripreme i prijave/provedbe EU projekata JLS-ova,  izrade strateških dokumenata, upisa projekata u središnji elektronički registar, upravljanjem projektom, rada na aktivnostima promidžbe i vidljivosti projekta, informiranja za potecijalne korisnike EU fondova s područja županije.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Nositelj projekta: Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora

Iznos projekta: 3.254.825,23 EUR

Status projekta: PROVEDBA