Sveta Nedjelja ulaže u predškolski odgoj i obrazovanje

Poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“

Nositelj projekta: Grad Sveta Nedjelja

Ukupna dodijeljena bespovratna sredstva iznose 1.299.621,74 EUR

Projektni prijedlog pripremljen je i provodi se u suradnji s Razvojnom agencijom Zagrebačke županije.

Grad Sveta Nedjelja uspješno je aplicirao na Poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“  te na istom ostvario potporu za dodatnih 8 dnevnih boravaka za smještaj djece vrtićke i jasličke dobi. Navedena potpora u ukupnom iznosu od 1.299.621,74 EUR namijenjena je za dogradnju Dječjeg vrtića Slavuj u naselju Novaki te dogradnju Dječjeg vrtića Slavuj u naselju Strmec.

Projekt Dogradnje dječjeg vrtića Slavuj-II. faza u naselju Novaki u visokoj je fazi provedbe. Navedenom dogradnjom osigurati će se dodatni kapaciteti za 80-tero djece vrtićke dobi u ukupno 4 dnevna boravka. Ukupna bespovratna sredstva dodijeljena za ovaj projekt iznose 649.810,87 EUR.

Dogradnjom Dječjeg vrtića Slavuj u naselju Strmec, Grad Sveta Nedjelja također će pospješiti dostupnost ranog  i predškolskog obrazovanja djece sa svog područja. Realizacijom ovog projekta povećati će se dodatni kapaciteti ranog odgoja i obrazovanja za 56 djece kroz dogradnju 4 dodatna dnevna boravka u sklopu postojećeg matičnog vrtića (3 dnevna boravka za djecu jasličke dobi i 1 dnevni boravak za vrtićki uzrast). Ukupna dodijeljena bespovratna sredstva iznose 649.810,87 EUR. Za navedeni projekt u tijeku je provođenje postupka javne nabave. Projekt je, također, pripremljen u suradnji s Razvojnom agencijom Zagrebačke županije.

Otvaranjem novih vrtićkih skupina omogućiti će se ostanak mladih obitelji na području Svete Nedelje. Isto tako, upisanoj djeci omogućiti će se vrtić usklađen s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. Podići će se razina kvalitete predškolskog odgoja i naobrazbe te se samom veličinom dječjih vrtića osigurati dodatni kapaciteti koji trenutno zadovoljavaju potrebe grada Svete Nedelje.  Realizacija ovoga projekta imati  će velike pozitivne utjecaje za cijeli Grad. S obzirom da je najnovijim popisom stanovništva utvrđen porast broj stanovnika u Gradu Svetoj Nedelji, a i zbog privlačnosti samog mjesta zbog jake poduzetničke zone i porasta broja novih zaposlenika, realizacija ovih projekata nužna je za razvoj Grada.