Sufinanciranje vlastitog učešća projekta izgradnje dječjeg vrtića u općini Dubrava

Sufinanciranje vlastitog učešća projekta izgradnje dječjeg vrtića u općini Dubrava

NAZIV PROJEKTA: Sufinanciranje vlastitog učešća projekta izgradnje dječjeg vrtića u općini Dubrava

Opis projekta: Sufinanciranje troškova vlastitog učešća

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini 

Nositelj projekta: Općina Dubrava

Iznos projekta: 1.300.000,00 EUR