Strategija zelene urbane obnove Općine Orle

Nositelj projekta: Općina Orle

Projekt „Strategija zelene urbane obnove Općine Orle“

Nacionalnoi plan oporavka i otpornosti

Razvojna agencija Zagrebačke županije je za Općinu Orle pripremila projekt „Strategija zelene urbane obnove Općine Orle“ prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada strategija zelene urbane obnove“ u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

U sklopu projekta provest će se analiza resursa i prostornih značajki Općine Orle na temelju koje će biti izrađena strategija zelene obnove s ugrađenim mjerama održivosti i otpornosti u aktivnostima prostornog uređenja i razvoja. U strategiji će se posebna pozornost obratiti na održivu valorizaciju potencijalno nedovoljno iskorištenih dijelova obuhvaćenog područja. Projekt je usmjeren na razvoj zelene infrastrukture u urbanom području Općine Orle i integraciju kružnog modela gospodarenja prostorom i zgradama. Implementacijom strategije razvijene u projektu osigurat će se baza za održivi razvoj prostora, s naglaskom na zelenu infrastrukturu i uvođenje rješenja zasnovanih na prirodi. Strategija će također doprinijeti jačanju otpornosti na rizike i klimatske promjene, a bit će i podloga općem održivom razvoju Općine Orle.

Projekt je odobren za financiranje te mu je dodijeljeno 13.272,28 eura. Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Razvojna agencija Zagrebačke županije će Općini Orle pružiti stručnu pomoć i u provedbi projekta.