Strategija zelene urbane obnove Grada Svetog Ivana Zeline

NAZIV PROJEKTA: Strategija zelene urbane obnove Grada Svetog Ivana Zeline

Opis projekta: Provedbom projekta Strategija zelene urbane obnove Grada Svetog Ivana Zeline izraditi će se strateška podloga koja se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture uz integraciju na prirodi zasnovanih rješenja, unapređenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama kojima raspolaže, povećanje energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike.

Fond: NPOO

Izrada strategija zelene urbane obnove

Nositelj projekta: Sveti Ivan Zelina

Iznos projekta: 33.180,70 EUR

Status projekta: PROVEDBA