Strategija razvoja sporta Zagrebačke županije do 2030. godine

Strategija razvoja sporta Zagrebačke županije do 2030. godine

 NAZIV AKTIVNOSTI: Strategija razvoja sporta Zagrebačke županije do 2030. godine

OPIS AKTIVNOSTI: Župan Zagrebačke županije donio Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja sporta Zagrebačke županije do 2030. godine, Razvojna agencija Zagrebačke županije kao regionalni koordinator zadužena je za vođenje izrade Strategije razvoja sporta Zagrebačke županije do 2030. godine.

OSTVARENJE/STATUS AKTIVNOSTI
Izrađen je nacrt Osnovne analize, nacrt SWOT analize i nacrt strateškog okvira Strategije razvoja sporta Zagrebačke županije do 2030. godine. Nacrt Strategije razvoja sporta Zagrebačke županije do 2030. godine predstavljen na 5 radionica u gradovima Zagrebačke županije. Priprema materijala za javno savjetovanje.