Šesti poziv za podnošenje prijava na LIFE European City Facility (EUCF) bit će otvoren od 15. siječnja do 15. ožujka 2024.

LIFE European City Facility (EUCF) pruža financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u Europskoj uniji, Islandu i Ukrajini kako bi im se omogućilo da razviju investicijske koncepte za aktivnosti usmjerene na postizanje energetske održivosti i energetske učinkovitosti.

Šesti poziv za podnošenje prijava bit će otvoren od 15. siječnja do 15. ožujka 2024. u okviru kojeg će se moći ostvariti isplata 60.000 eura u paušalnom iznosu za 70 odabranih jedinica lokalne samouprave. EUCF će također pružiti praktičnu podršku lokalnim akterima u razvoju njihovih investicijskih koncepata, kao i mogućnosti izgradnje kapaciteta i pronalaženja partnera za korisnike. Sve to je usmjereno pronalaženju privatnih ili javnih izvora financiranja za vaše projektne ideje.

Bespovratna sredstva (60.000 €) mogu se koristiti za izradu studija tehničke izvedivosti, pravnih analiza, tržišnih analiza i još mnogo toga.

Tko se može prijaviti?

Gradovi/općine, njihove grupacije, kao i lokalni javni subjekti koji okupljaju općine/lokalne uprave smještene u potpunosti u Europskoj uniji. Sve države članice (EU-27), Island ili Ukrajina ispunjavaju uvjete za podnošenje zahtjeva za dobivanje EUCF potpore.

Korisnici mogu angažirati lokalne i regionalne energetske agencije za izradu investicijskog koncepta za svoje projekte energetske održivosti.

Pripreme počinju sada

Prijava na EUCF je natjecateljski postupak za koji je potrebno neko vrijeme. Stoga pozivamo aktere da što prije počnu s prijavama.