Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I2.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: 

OTVOREN

Datum objave: 13.05.22, 12:30

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 20.06.22, 09:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.10.24, 14:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoj

Svrha ovog poziva

Svrha poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19), te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem i nakon sanacije se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.

Predmet ovog poziva

Predmet ovog Poziva je doprinos ispunjenju pravne stečevine EU na temelju obveza iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji iz područja gospodarenja otpadom, odnosno sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u skladu s Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. i Naputkom o provedbi Izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine u projektima održivog gospodarenja otpadom, na način da budu usklađena s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19) i odredbama Direktive 1999/31/EZ, kako bi smanjile emisije stakleničkih plinova te onemogućilo onečišćenje podzemnih i površinski voda štetnim tvarima koje su nastale tijekom rada odlagališta.

U okviru ovog Poziva bespovratna sredstva mogu se dodijeliti projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, koja u popisu odlagališta iz Izvješća o komunalnom otpadu za 2020. godinuPrilog 4 – Popis službenih odlagališta otpada, status operativnosti i sanacije, stanje s krajem 2020. godine nemaju status operativnosti „aktivno“.

Ukupna bespovratna sredstva: 18.000.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.982.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • Jedinice lokalne samouprave