Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene; sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim prostorimau naselju Lonjica (Grad Vrbovec)

Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene; sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim prostorimau naselju Lonjica (Grad Vrbovec)

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene; sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim prostorimau naselju Lonjica (Grad Vrbovec)

Opis projekta: Cilj rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene u zgradusportske dvorane – zatvorenog igrališta i pratećih sadržaja je poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo na području mjesne zajednice Lonjice i šire okolice, te osiguravanje dodatnih sadržaja bitnih u cilju poboljšanja uvjeta za stanovništvo koje živiu ruralnom području.

Ruralni razvoj

Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Nositelj projekta: Grad Vrbovec

Iznos projekta: 1.002.309,38 EUR