Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Mladost Klinča Sela

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Mladost Klinča Sela

Opis projekta: Cilj rekonstrukcije/dogradnje građevine javne i društvene namjene – sportskog centra Mladost u svrhu poboljšanja i proširenja lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo na području općine Klinča Sela i šire.

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Mjera 7, Podmjera 7.4./provedba tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu “

Nositelj projekta: Općina Klinča Sela

Iznos projekta:1.002.309,38 EUR

Status projekta: PROVEDBA

Razvojna agencija Zagrebačke županije pripremila je u suradnji sa općinom Klinča sela projektnu prijavu „Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Mladost Klinča sela“. Projektna prijava prijavljena je na natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, po završenoj evaluaciji projekta projektna prijava je pozitivno ocijenjena, te se projekt trenutno nalazi u provedbi.

Ukupna vrijednost prijavljenog projekta nakon provedene javne nabave iznosi 1.490.230,02€ dok su bespovratna sredstva ostvarena u iznosu od 1.000.000,00€. Razdoblje provedbe projektnog prijedloga predviđeno je u narednih 12 mjeseci.

Glavni cilj rekonstrukcije/dogradnje građevine javne i društvene namjene sportskog centra Mladost je poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo na području općine Klinča Sela i šire. Također, osiguravaju se dodatni sadržaji bitni u cilju poboljšanja uvjeta za stanovništvo koje živi u ruralnom području. Osim navedenoga, osnovni cilj projekta je omogućavanje kvalitetnijeg razvoja djece, te aktivnijeg bavljenja sportskim aktivnostima i ostalih uzrasta koji žive na ruralnom području. Općina Klinča Sela time nastoji potaknuti i ostanak stanovništva na ruralnom području, a pogotovo mladih obitelji koje svoju djecu vode na sportske aktivnosti u druga mjesta zbog nedostatka kapaciteta sportskih aktivnosti na području općine.

Zgrada se trenutno sastoji od prizemlja i potkrovlja. Postojeći dio prizemlja se sastoji od prostora

za posluživanje pića, spremišta, delegata, svlačionica, tuševa, muškog WC-a, terenskog WC-a i

prostora za suce. Postojeći dio potkrovlja se sastoji od prostorije za vježbanje.

Ovim projektom previđena je dogradnja prizemlja maksimalne veličine 10,40 m x 10,95 i dva vanjska stubišta koja vode do terase površine 68,20 m2. Dograđeni dio prizemlja će se sastojati od hodnika, svlačionice, tuševa i WC-a, prostora za  delegate, spremišta, kotlovnice, teretane i stubišta. Dograđeni dio kata sastojati će se od prostorije za fitnes i stolni tenis, te od spomenute terase. Ovom rekonstrukcijom planirano je izvođenje dodatnih električnih instalacija slabe i jake struje, strojarskih instalacija, te instalacija vodovoda i odvodnje. Prilikom rekonstrukcije zgrade, predviđena je i izmjena sustava grijanja na sustav grijanja drvenim peletima, poboljšavanje energetskih svojstava zgrade postavljanjem toplinske izolacije, te cjelokupna rekonstrukcija nogometnog terena.