Rekonstrukcija postojeće građvine sportskog centra za potrebe dječjeg vrtića Videk u Općini Brdovec

Rekonstrukcija postojeće građvine sportskog centra za potrebe dječjeg vrtića Videk u općini Brdovec

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija postojeće građvine sportskog centra za potrebe dječjeg vrtića Videk u općini Brdovec

Opis projekta: Cilj rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene u zgradu dječjeg vrtića je poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo na području Općine Brdovec  i osiguravanje za život bitnih uvjeta obitelji koje žive u ruralnom području.

Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost – NPOO

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova

Nositelj projekta: Općina Brdovec

Iznos projekta: 764.483,38 EUR

Status projekta: PRIJAVA