Rekonstrukcija postojeće građevine u Tržnicu Gradec

Rekonstrukcija postojeće građevine u Tržnicu Gradec

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija postojeće građevine u Tržnicu Gradec

Opis projekta: Provedbom projekta rekonstrukcije postojeće građevine u tržnicu Gradec želi se postići  poboljšanje životnog standarda sa ciljem proširenja lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo na području Općine Gradec, te osiguranje adekvatnog prostora za aktivnosti prodaje lokalnih proizvoda lokalnom stanovništvu. 

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Mjera 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Nositelj projekta: Općina Gradec

Iznos projekta: 604.410,63 EUR

Status projekta: PROVEDBA