Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Sjeverin u BolčuKORISNIK: Općina Farkaševac

VRSTA PROJEKTA: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste

Natječaj za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 912.482,00 EUR sa PDV-om.

Razvojna agencija Zagrebačke županije  uspješno je pripremila i prijavila dokumentaciju za natječaj „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“ za Općinu Farkaševec, dobivenim sredstvima biti će napravljen projekt koji obuhvaća rekonstrukciju nerazvrstane ceste u ukupnoj duljini od oko 1284,19 m. Provedba projekta je od velikog značaja u toj  ruralnoj sredini za razvoj te je cilj stvoriti kvalitetnu komunalnu – prometnu – infrastrukturu, rekonstruirati nerazvrstanu cestu koja je u potpuno neuređenom stanju, u naravi je zemljani put bez uređaja javne rasvjete.