Rekonstrukcija i dogradnja zgrade javne i društvene namjene – Dječji vrtić Dubrava

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija i dogradnja zgrade javne i društvene namjene – Dječji vrtić Dubrava

Opis projekta: Cilj rekonstrukcije i dogradnje zgrade javne i društvene namjene – dječji vrtić je poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo na području općine Dubrave i osiguravanje za život bitnih uvjeta obitelji koje žive u ruralnom području

Fond: Europski poljoprivredni fond za regionalni razvoj

Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Nositelj projekta: Općina Dubrava

Iznos projekta: 1.002.309,38 EUR

Status projekta: PROVEDBA