Rekonstrukcija društvenog doma Luka

Rekonstrukcija društvenog doma Luka, prenamjena u područni vrtić dječjeg vrtića u gradu Vrbovcu

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene – Rekonstrukcija društvenog doma Luka, prenamjena u područni vrtić dječjeg vrtića u gradu Vrbovcu

Opis projekta: Rekonstrukcija i opremanje  odnosno rekonstrukcija društvenog doma Luka koji se planira prenamijeniti u područni vrtić dječjeg vrtića u gradu Vrbovcu. U novoj podružnici dječjeg vrtića planira se povećanje/izgradnja tri nova dnevna boravaka, odnosno dvije vrtićke i jednu jasličku skupinu, što iznosi povećanje kapaciteta za ukupno 52 mjesta. 

Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost – NPOO

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova

Nositelj projekta: Grad Vrbovec

Iznos projekta: 344.017,52 EUR

Status projekta: PROVEDBA