RAZVOJNOJ AGENCIJI ZAGREBAČKE ŽUPANIJE DODIJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA U IZNOSU OD 24 MILIJUNA KUNA ZA PRUŽANJE BESPLATNE STRUČNE POMOĆI U PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA ZA JAVNOPRAVNA TIJELA S PODRUČJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Razvojna agencija Zagrebačke županije krajem prošle godine uspješno je provela postupak reakreditacije statusa regionalnog koordinatora što je bio preduvjet za kandidiranje za bespovratna sredstva za daljnji rad Razvojne agencije Zagrebačke županije. Tako je ove godine prijavljen projektni prijedlog „TEHNIČKA POMOĆ RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE“ na Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Ukupna vrijednost projekta je 28.851.153,80 kuna, dok je iznos bespovratnih sredstava 24.523.480,69 kuna.

Nakon evaluacije i donošenja Odluke o odobrenju projekta i financiranju 18. srpnja 2019. godine od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Razvojnoj agenciji Zagrebačke županije u iznosu od 24.523.480,69 kuna.

Dodijeljena bespovratna sredstva namijenjena su za pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne (regionalne) samouprave i drugim javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih EU projekata te koordinaciju i izradu županijskih razvojnih strategija i drugih razvojnih dokumenata za područje Zagrebačke županije. U okviru navedenog projekta provodit će se i aktivnosti informiranja o aktualnim EU natječajima te edukacije na aktualne teme povezane s korištenjem EU sredstava, a s ciljem jačanja kapaciteta djelatnika javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Zagrebačke županije.

Dodatna važnost ovog projekta za Razvojnu agenciju Zagrebačke županije je u tome što se ovim bespovratnim sredstvima osiguravaju financijska sredstva potrebna za poslovanje i daljnji razvoj Razvojne agencije Zagrebačke županije u idućih pet godina, ali i jačanje kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za pripremu i provedbu EU projekata.

Važnost ovog projekta za Zagrebačku županiju je u tome što se nastavlja trend smanjivanja troškova rada Razvojne agencije Zagrebačke županije u županijskom proračunu te će se u kontinuitetu osigurati besplatna stručna pomoć u pripremi i provedbi EU projekata za županiju, jedinice lokalne samouprave i ostala javnopravna tijela s područja županije.

Pozivamo sve jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i druga javnopravna tijela da u još većem intenzitetu koriste stručnu pomoć Razvojne agencije Zagrebačke županije u pripremi i provedbi EU projekata.