Radionice o provedbi projekata financiranih iz mjere 7 – operacije 7.2.1. i 7.4.1.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organiziraju radionicu za korisnike mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ i tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Ciljana skupina za prisustvo na radionici su korisnici s odobrenim/ugovorenim projektima u drugom natječaju za tip operacije 7.4.1., te drugom natječaju za tip operacije 7.2.1.

Sudionici će imati priliku saznati mnoštvo korisnih informacija koje se odnose na dokumentaciju iz postupka javne nabave, nabavu preko Portala ponuda, podnošenje drugog dijela Zahtjeva za potporu (ZP2), promjene u projektu i način prijave promjene, te  podnošenje Zahtjeva za isplatu i Zahtjeva za isplatu predujma.

Radionica će se održati 13. studenog 2019. u Zagrebu, Kino dvorana Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78. Detaljni program možete pogledati u nastavku.

Za sudjelovanje na radionici nije potrebna prethodna prijava.

 

Termin i mjesto održavanja radionice:
13. studenog 2019., Kino dvorana – Gospodarski klub, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
Izlagači i sudionici:
Izlagači:
Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju – Sektor za
provedbu mjera ruralnog razvoja
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – Sektor za investicijske mjere
ruralnog razvoja, Sektor pravnih poslova (Služba za javnu nabavu)
Sudionici:
Korisnici s odobrenim/ugovorenim projektima u drugom natječaju za tip operacije 7.4.1, te drugom
natječaju za tip operacije 7.2.1.
Program radionice
9:30 – 10:00 Registracija sudionika
10:00 – 10:30 Mjera 7 unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.
Ministarstvo poljoprivrede
10:30 – 11:30 Dokumentacija iz postupka javne nabave – Agencija za plaćanja
11:30 – 12:00 Nabava preko Portala ponuda – Agencija za plaćanja
12:00 – 12:30 PAUZA
12:30 – 13:30 Podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu (ZP2) odnosno dokumentacije nakon
provedbe postupaka nabave. Načini i rokovi podnošenja dokumentacije ovisno o
tipu operacije i natječaju. Vrste postupaka i potrebna dokumentacija ovisno o
korisniku (obveznik/neobveznik javne nabave), te ovisno o predmetu nabave:
građenje/opremanje/opći troškovi – Agencija za plaćanja
13:30 – 14:00 Promjene u projektu i način prijave promjene sukladno Pravilniku, Natječaju i
Uputama objavljenim na mrežnim stranicama Agencije – Agencija za plaćanja
14:00 – 15:00 Podnošenje zahtjeva za isplatu i zahtjeva za isplatu predujma – Agencija za plaćanja
15:00 – 15:30 Pitanja i odgovori