Provedeno vrednovanje sustava odabira projekta u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojoj ulozi Upravljačkog tijela za Operativni programa „Konkurentnost i kohezija“ provelo je Vrednovanje sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava.  Ovakvo vrednovanje sustava odabira projekata, koje predstavlja vrednovanje usmjereno na poboljšanje procesa odabira, provedeno je po prvi puta, a njegovi rezultati od velikog su značaja za Upravljačko tijelo, tijela u Sustavu upravljanja i kontrole OPKK uključena u proces odabira projekata, kao i za sadašnje i buduće korisnike bespovratnih sredstava.

Važnost ovog vrednovanja i njegovih rezultata proizlazi iz veličine uzorka i odaziva uključenih dionika koji su svojim doprinosom na raspolaganje Upravljačkom tijelu stavili vrijedne informacije osiguravajući osnovu za predstojeća unaprjeđenja sustava provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, ujedno snažno doprinoseći jačanju kulture vrednovanja javnih politika u Republici Hrvatskoj, kao i podizanju svijesti i znanja o značenju procesa vrednovanja.  Za osiguranje uspješne provedbe vrednovanja od velike važnosti bila je baš suradnja s korisnicima putem koje se došlo do vrijednih informacija i „reakcija s terena“ bez čega vrednovanje ne bi bilo moguće provesti na jednako kvalitetan način. Vrednovanje je obuhvatilo sve Prioritetne osi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a pregled ključnih značajki nalazi se u prilogu.

Cjelovito izvješće sa više informacija o provedenom vrednovanju dostupno je na sljedećem linku.