Projekt za unaprjeđenje kapaciteta Doma zdravlja Zagrebačke županije

Razvojna agencija Zagrebačke županije pripremila je i prijavila projekt pod nazivom „Osiguranje pristupačnih i kvalitetnih zdravstvenih usluga za starije, osobe s invaliditetom i stanovnike udaljenih i ruralnih područja – CrossMed Senior“ na 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027.

Glavni je cilj projekta poboljšati dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga osobama u nepovoljnom položaju i ranjivim skupinama te povećati kapacitete i učinkovitosti sustava primarne zdravstvene zaštite u prekograničnom području. Nositelj projekta je Razvojna agencija Zagrebačke županije, a partneri su Dom zdravlja Zagrebačke županije, Dom zdravlja Tivat, Centar za socijalni rad Banja Luka i Humanitarna udruga “fra Mladen Hrkać”. Projektom se predviđaju ulaganja u infrastrukturu zdravstvene i socijalne skrbi te aktivnosti usmjerene na prevenciju kroničnih bolesti, unaprjeđenje skrbi u zajednici te prevenciju institucionalizacije. Provedba projektnih aktivnosti osigurat će projektnim partnerima infrastrukturu i opremu koja će im povećati operativne kapacitete i učinkovitost u pružanju zdravstvenih i socijalnih usluga. U tu je svrhu za Dom zdravlja Zagrebačke županije predviđena uspostava mobilne klinike sa specijaliziranom digitalnom medicinskom opremom kojom će se poboljšati dostupnost primarne zdravstvene zaštite, posebno u ruralnim područjima Zagrebačke županije. Ukupna je vrijednost projekta 1,7 milijuna eura, od čega je 507.000 eura predviđeno za Dom zdravlja Zagrebačke županije, a 242.000 za aktivnosti Razvojne agencije Zagrebačke županije u smislu koordinacije i cjelokupne provedbe projekta.