Projekt „Mogućnosti i izazovi budućih primjena ideje mikrokvalifikacija“Financiran  iz Programa Unije pod nazivom Erasmus+

Projekt „Mogućnosti i izazovi budućih primjena ideje mikrokvalifikacija“

Financiran  iz Programa Unije pod nazivom Erasmus+

Ukupna vrijednost projekta iznosi 391.757,00Euro, te traje od siječnja 2023. – do prosinca 2025. godine.

Mikrokvalifikacije postaju sve istaknutije u raspravama u području obrazovanja, osposobljavanja i tržišta rada. Kreatori politika, nastavnici i treneri diljem svijeta predviđaju mikrokvalifikacije kao inovaciju s mnoštvom potencijalnih upotreba i prednosti – svojevrsno višenamjensko rješenje za probleme s kojima se suočavaju sustavi obrazovanja, osposobljavanja i tržišta rada. Hrvatska je tako krajem 2021. godine i novim Zakonom o obrazovanju odraslih uvela mikrokvalifikacije u sustav obrazovanja. Mikrokvalifikacije su snažno poduprte sustavom vaučera za obrazovanje te ambicioznim ciljevima povećanja broja odraslih osoba u procesu obrazovanja s posebnim naglaskom na zelene i digitalne vještine. Upravo se zbog toga Hrvatska nameće kao primjer susjednim zemljama. Kroz projekt MC.VET Obrtničko učilište zajedno s partnerima iz Slovenije, Srbije, BIH i Crne Gore radi na identifikaciji mogućnosti uvođenja mikrokvalifikacija u njihove obrazovne sustave. Do sada su partneri proveli sveobuhvatne analize obrazovnih sustava koji otkrivaju sličnosti i razlike između zemalja te potencijale mikrokvalifikacija. Osim toga, velika važnost je stavljena na razmjenu znanja i iskustava te primjera dobrih praksi s većim brojem osoba uključenih u obrazovanje od nastavnika, ravnatelja, do donositelja odluka i prije svega poslodavaca. Zadnja zajednička aktivnost je održana u Novom Mestu sudjelovanjem preko 20 stručnjaka kao i predstavnika Razvojne agencije Zagrebačke županije te prezentacijama predstavnika slovenskog Centra za strukovno obrazovanje te ministarstva zaduženog za rad Republike Hrvatske. Projekt „Mogućnosti i izazovi budućih primjena ideje mikrokvalifikacija“ financiran je iz Programa Unije pod nazivom Erasmus+, te ukupna vrijednost projekta iznosi 391.757,00Euro, te traje od siječnja 2023. – do prosinca 2025. godine.