Projekt „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije DIG-IT“

Digitalna transformacija odnosi se na integraciju digitalnih tehnologija za povećanje produktivnosti i ekonomske učinkovitosti. Zelena tranzicija odnosi se na primjenu rješenja relevantnih za tranziciju prema gospodarstvu s neutralnim učincima na klimu i okoliš.

Na ovu temu započet je dijalog s predstavnicima Svjetske banke u cilju definiranja  komplementarnih aktivnosti koje nisu predviđene u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) i Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK). Takve aktivnosti omogućit će cjelovitu strukturnu reformu istraživačkog i inovacijskog sektora financiranjem intervencija koje će proizvesti transformativne učinke na izvrsnost istraživanja, povećanje produktivnosti i postizanje zelenog, digitalnog i globalno konkurentnoga gospodarstva. Također, potpora Svjetske banke pomogla bi u povećanju apsorpcije i učinkovitost korištenja sredstava iz NPOO i PKK. Kako bi se DIG-IT projekt ostvario, planira se potpisati ugovor o zajmu sa Svjetskom bankom u iznosu od 106 milijuna eura.

Prijedlog projekta sastoji od dvije komponente: 

Komponenta 1 Jačanje institucionalnih kapaciteta za provođenje digitalnih i zelenih istraživanja i inovacija pruža tehničku pomoć i financiranje za jačanje institucionalnih kapaciteta za potporu istraživanju i razvoju, pomoć pri rješavaju kritičnih nedostataka koji sprječavaju usvajanje i stvaranje digitalne i zelene tehnologije i suradnju industrije i znanosti, potporu profesionalizaciji istraživačkih centara i poboljšanje istraživačke i tehnološke infrastrukture.

Komponentom 2 Programi za digitalno i zeleno istraživanje i inovacije osigurava se financiranje komplementarnih programa tamo gdje sredstva EU-a nisu dostupna ili dostatna te potporu usmjerenu na istraživanje i inovacije za digitalnu i zelenu tehnologiju.

Povezani dokumenti: 

  1. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF)
  2. STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN (SEP)
  3. LABOR MENAGAMENT PROCEDURE (LMP).

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane osobe da svoje komentare i prijedloge na priložene dokumente dostave na adresu digit@mzo.hr.

Više na: https://mzo.gov.hr/vijesti/projekt-digitalne-inovativne-i-zelene-tehnologije-dig-it/5462