Programi gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture u 2023. godini

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2023. godinu za programe gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture pristiglo je 560 prijava od kojih je odobreno 279 programa s financiranjem u ukupnom iznosu od 7.580.399,36 eura.

Za gradnju, rekonstrukciju i opremanje kulturne infrastrukture će tako u 2023. godini biti podržano: 16 programa digitalizacije i opremanje kinoprikazivačke infrastrukture u ukupnom iznosu od 619.815,48 eura

Više na: https://min-kulture.gov.hr/financiranje/financiranje-javnih-potreba-u-kulturi-u-2023-godini/programi-gradnje-rekonstrukcije-i-opremanja-kulturne-infrastrukture-u-2023-godini/23275