Program ulaganja u zajednicu- objavljen poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinaciranje projekata u 2019. godini prema Programu ulaganja u zajednicu.

Poziv za iskaz interesa s prilozima  (Prijavni obrazac, Proračun projekta) i Program ulaganja u zajednicu dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-ulaganja-u-zajednicu/4115

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su neprofitne organizacije iz područja zdravstva, obrazovanja, kulture i socijalne skrbi te vjerske zajednice, vlasnici građevina javne namjene u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje društvenih, kulturnih i vjerskih potreba u zajednici, a koje pridonose cilju Programa.