Program podrške regionalnom razvoju 2024.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi  Program podrške regionalnom razvoju (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala područja koja nemaju status potpomognutih područja, no u svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima te je njihov razvoj potrebno dodatno poticati u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja.

Podnositelji podnose zahtjev za dodjelu sredstava od 2. siječnja 2024. godine do najkasnije 2. veljače 2024. godine.

Više na: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-podrske-regionalnom-razvoju-2024/5491