Program održivog razvoja lokalne zajednice 2024.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program održivog razvoja lokalne zajednice (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Sredstva Programa namijenjena su za financiranje projekata s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), stekle status potpomognutog područja.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na području jedinice lokalne samouprave prihvatljivog podnositelja zahtjeva.

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje projekta od 2. siječnja 2024. godine do najkasnije 2. veljače 2024. godine.

Više na: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-odrzivog-razvoja-lokalne-zajednice-2024/5489