Tehnička pomoć Razvojne agencije Zagrebačke županije, KK.10.1.3.03.0010


Ukupna vrijednost projekta je 3.829.206,16 eura, dok je iznos bespovratnih sredstava 3.254.825,23 eura. Trajanje provedbe projekta je od 01.06.2019. do 31.12.2023.

Projekt je trenutno u završnoj fazi provedbe. Razvojna agencija Zagrebačke županije je u sklopu projekta provodila niz aktivnosti:

1. pružanje stručne pomoći u pripremi i/ili provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Zagrebačke županije javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Zagrebačke županije,

2. upis projekata u središnji elektronički registar razvojnih projekata, koordinacija upisa projekata u središnji elektronički registar projekata, provjeravanje i praćenje stanja razvojnih projekata te osposobljavanje korisnika registra s područja Zagrebačke županije,

3. izrada Županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Zagrebačke županije te izrada njihovih provedbenih dokumenata,

4. informiranje potencijalnih korisnika EU fondova s područja Zagrebačke županije,

5. obrazovne aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja Zagrebačke županije (organizacija i održavanje radionica, treninga, predavanja),

6. osposobljavanje zaposlenika regionalnog koordinatora Zagrebačke županije,

7. promidžba i vidljivost projekta,

8. upravljanje projektom.

Dodatna važnost ovog projekta za Razvojnu agenciju Zagrebačke županije je u tome što su se ovim bespovratnim sredstvima osigurala financijska sredstva potrebna za poslovanje i daljnji razvoj Razvojne agencije Zagrebačke županije, ali i jačanje kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.“

„Sadržaj publikacije  isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagrebačke županije.“