Poziv za prijavu trogodišnjih programa organizacija civilnog društva pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva organizacije civilnog društva koje su usmjerene djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece, podršci posvojiteljima i razvoju udomiteljstva, pružanju usluge savjetovanja i smještaja za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji te koje su usmjerene radu s beskućnicima, da se prijave za financijsku podršku programima koji pridonose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva.

Organizacije civilnog društva sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe u sljedećim prioritetima:

P1. Programi usmjereni djeci i obitelji

P2. Programi usmjereni djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom

P3. Programi podrške posvojiteljima i razvoju udomiteljstva za djecu

P4. Programi usmjereni beskućnicima

P5. Programi usmjereni starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama

P6. Programi usmjereni pružanju podrške žrtvama nasilja

Za provedbu Poziva ukupno je osigurano 6.000.000,00 eura (slovima: šestmilijunaeura)


Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Poziva i traje od 6. travnja 2023. do 8. svibnja 2023. godine.

Smatrat će se da je program valjano prijavljen ako je:

  • Cjelovita natječajna dokumentacija propisano postavljena (opisano u točkama 3.1. i 3.2. Uputa) sustav www.financijskepodrske.hr najkasnije do 8. svibnja 2023. godine do 15:00 sati.
  • Dokument za verifikaciju dostavljen isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu sirenje.mreze@mrosp.hr. Ovaj dokument bit će prihvatljiv isključivo ukoliko je poslan do 8. svibnja 2023. godine do 18:00 sati.

Više na: https://mrosp.gov.hr/?id=13071&pregled=1&datum=Fri%20Apr%2007%202023%2009:11:12%20GMT+0200%20(srednjoeuropsko%20ljetno%20vrijeme)