Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021.godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021.godini.

CILJ POZIVA: Cilj programa je provođenje poticajne demografske i obiteljske politike, kroz promoviranje i osiguranje institucijskog zbrinjavanja sve djece predškolske dobi na području jedinica lokalne samouprave. Sredstvima programa pomoći će se jedinicama lokalne samouprave, osnivačima dječjih vrtića, u provedbi projekta. Ulaganje u objekte dječjih vrtića pridonijet će poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te doprinijeti ublažavanju postojećih regionalnih nejednakosti, osobito u prostornoj dostupnosti dječjih vrtića.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića i jedinice lokalne samouprave , vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave.

PRIHVATLJIVI OBJEKTI: Prihvatljivi su objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedenom razdoblju.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Prihvatljive aktivnosti su izrada projektne dokumentacije, izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekata, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata, opremanje fiksnom opremom (fiksni moduli za dječja igrališta, fiksna oprema za sportske dvorane (švedske ljestve, zidovi za penjanje, stropne sprave za penjanje itd.) te sanitarna oprema), uređenje okoliša i uređenje vanjskih terena.

PROVEDBENO RAZDOBLJE: Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. siječnja do 31. listopada 2021. godine.

INTENZITET POTPORE: Najviši udjel Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju. Dodijeljena sredstva sufinanciranja mogu biti jednaka ili manja od traženih u prijavnom obrascu. Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 100.000,00 kuna s PDV-om. Najviši ukupni iznos sufinanciranja Središnjeg državnog ureda po Korisniku može iznositi 1.000.000,00 kuna s PDV-om.

ROK ZA PRIJAVU: Krajnji rok za prijavu je 18. ožujka 2021. godine.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića i jedinice lokalne samouprave , vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave.

 

Više pročitajte na:

https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-na-poboljsanje-materijalnih-uvjeta-u-djecjim-vrticima-u-2021-g/5917