Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2024. godinu – Sanacija potencijalno opasnih mjesta

Javni poziv bit će objavljen u Narodnim novinama 26. siječnja 2024. godine, a rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objave

FOTO: ilustracija

 REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

objavljuje


Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2024. godinu – Sanacija potencijalno opasnih mjesta

I.
Predmet ovoga javnog poziva su projekti koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa, za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030.

II.
Planom potreba Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2024. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 1.400.000 eura za projekte sanacije potencijalno opasnih mjesta, sukladno točki 7.9., Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. – Sigurna infrastruktura i točkom 7.6 Sigurnost motociklista i mopedista u dijelu inženjerskih rješenja vezanih za sanaciju visokorizičnih dionica cesta za ovu kategoriju vozila.

III.

Opći uvjeti za prijavu:

 • Pravo podnošenja prijave po Pozivu imaju pravne osobe na području Republike Hrvatske, kojima je u djelokrugu rada upravljanje cestovnom infrastrukturom, bilo da se radi o državnim, županijskim, lokalnim ili nerazvrstanim cestama.
 • Prijava mora biti dostavljena kao što je određeno u točki V. ovog Poziva;
 • Prijava mora biti dostavljena najkasnije u roku propisanom u točki VI. ovog Poziva;
 • Prijava mora biti ovjerena te potpisana od strane odgovorne osobe predlagatelja sanacije;
 • Udio sredstava koji se za realizaciju projekta traži iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. može iznositi najviše 70% ukupnog proračuna projekta, odnosno najviše 93.000 eura u slučaju da je projekt financijski veći;
 • Sufinancirat će se samo projekti koji se odnose na poboljšanje prometno tehničkih uvjeta na prometnici, razina prometnog elaborata, odnosno projekti kojima se izravno utječe na sigurnost cestovnog prometa, pješačke staze, prometno-tehnička rješenja u blizini škola, dječjih vrtića, igrališta, dodatne zaštitne ograde za motocikliste i slično;
 • Predmet sufinanciranja neće biti usputno rješavanje komunalnih i velikih građevinskih zahvata.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • Dopis nadležne policijske uprave kojim se opisuje i potvrđuje postojanje stvarne ugroze sigurnosti cestovnog prometa uvjetovane aktualnim stanjem cestovne infrastrukture na opasnom mjestu, Sažetak projekta sanacije opasnog mjesta (najviše jedna stranica formata A4) i troškovnik ovjeren od strane ovlaštenog projektanta;
 • Suglasnost upravitelja cesta na kojima će se izvoditi sanacija;
 • Ispunjen Evaluacijski obrazac iz priloga ovog poziva ovjeren od ovlaštenog revizora cestovne sigurnosti;
 • Jamstvo prijavitelja da ne postoje imovinsko-pravne prepreke za sanaciju;
 • Jamstvo osiguranja minimalno 30% od troškovnikom predviđenih financijskih sredstava (s PDV-om), od strane prijavitelja projekta, odnosno ukupna razlika potrebnih sredstava ukoliko je projekt veći od 133.000 eura;
 • Jamstvo realizacije sanacije tijekom 12 mjeseci od dana potpisivanja sporazuma;
 • Točan iznos financijskih sredstava (s PDV-om) koji se traži od Nacionalnog plana, maksimalno 93.000,00 EUR s PDV-om.
 • Za sve zahtjeve koji će biti odobreni, odnosno sufinancirani, potrebno je provesti i Reviziju cestovne sigurnosti (preporuka je reviziju provesti u Fazi 1, na idejnom projektu), sukladno Pravilniku o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnost (NN 55/2022 i 47/2023) i to u roku od 15 dana od dana objave odobrenih zahtjeva na portalu NPSCP.HR, ne računajući dan objave.