Poziv za potporu medijskoj pismenosti za 2024. godinu

Cilj je Poziva pružiti građanima mogućnost da razviju kritičko mišljenje i kompetencije u korištenju medija. Medijska pismenost predstavlja značajan instrument za ograničavanje utjecaja dezinformacija te se u tu svrhu želi potaknuti razmjena znanja, politika i praksa medijske pismenosti.

Rok za predaju projektnih prijedloga je do 7. ožujka 2024. godine u 17:00 CET.

Prihvatljivi su prijavitelji pravni subjekti koji su registrirani i djeluju na području država sudionica programa Kreativne Europe. Partnerski konzorcij mora biti sastavljen od minimalno triju partnera koji se nalaze u trima različitim državama sudionicama programa. Partnerski konzorciji mogu uključivati profitne i neprofitne organizacije, javne (nacionalne, regionalne i lokalne) institucije, međunarodne organizacije, sveučilišta i obrazovne institucije, medijske organizacije, istraživačke i tehnološke institucije te pružatelje tehnoloških usluga sa stručnim znanjem o medijskoj pismenosti i digitalnim medijima.

Više na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2024-medialiteracy?closed=false&programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43251814&pageNumber=2