Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike za 2023. godinu, prijave od 28. rujna

a temelju  članaka 12.  Pravilnika o Nacionalnoj mreži zajedničke poljoprivredne politike. (”Narodne novine” broj 56/2023) čelnik Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja raspisuje Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Višegodišnjeg indikativnog akcijskog plana Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike, godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2023. godinu koje će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Poziva je provedba aktivnosti iz Višegodišnjeg indikativnog akcijskog plana Mreže, godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2023. godinu, odnosno ostvarivanje ciljeva Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike.

Informacije o aktivnostima članova (uključujući datum održavanja, izvješća, fotografije, prezentacije i sl.) financiranim po ovom Pozivu bit će objavljene i javno dostupne u svrhu doprinosa ostvarivanju ciljeva Mreže.

Sukladno članku 126. Uredbe (EU) 2021/2115 ciljevi umrežavanja su:

(a) povećanje sudjelovanje svih relevantnih dionika u provedbi strateških planova u okviru ZPP-a i, ako je to relevantno, u njihovu osmišljavanju;

(b) praćenje UT u provedbi SPZPP  i prijelazu na model ostvarivanja politika koji se temelji na uspješnosti;

(c) doprinos poboljšanju kvalitete provedbe SP ZPP-a;

(d) doprinos informiranju javnosti i potencijalnih korisnika o ZPP-u i mogućnostima financiranja;

(e) poticati inovacije u poljoprivredi i ruralnom razvoju te podupirati izravno uzajamno učenje i uključivanje svih dionika u proces razmjene i stjecanja znanja te interakciju tih dionika;

(f) doprinos kapacitetima i aktivnostima za praćenje i evaluaciju;

(g) doprinos širenju rezultata strateških planova u okviru ZPP-a

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u ovom Pozivu iznosi 300.000,00 eura.

Detaljni uvjeti prihvatljivosti članova i aktivnosti nalaze se u Pozivu.

Tijekom trajanja Poziva prijavitelji će moći postavljati pitanja isključivo elektroničkim putem kroz sustav pitanja i odgovora na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

Poziv možete pronaći ovdje.

Prijave na Poziv se mogu podnositi od 28. rujna 2023. u 12 sati do 28. listopada 2023. u 12 sati. 

Više na: https://ruralnirazvoj.hr/poziv-za-podnosenje-prijedloga-aktivnosti-nacionalne-mreze-zajednicke-poljoprivredne-politike-za-2023-godinu-prijave-od-28-rujna/