Poziv za 9. sjednicu Upravnog vijeća javne ustanove Razvojna agencija Zagrebačke županije

Datum održavanja 9. sjednice Upravnog vijeća: 16. listopada 2023. godine.

ODLUKE:

  1. Odluka o usvajanju Prijedloga financijskog plana javne ustanove Razvojna agencija Zagrebačke županije za 2024. godinu sa projekcijom plana za 2025. i 2026. godinu