Poziv za 10. sjednicu Upravnog vijeća javne ustanove Razvojna agencija Zagrebačke županije

Datum održavanja 10. sjednice Upravnog vijeća: 21. prosinca 2023. godine.

ODLUKE:

  1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove Razvojna agencija Zagrebačke županije,
  2. Odluka o donošenju Programa rada javne ustanove RA ZŽ za 2024. godinu,
  3. Odluka o donošenju Plana zapošljavanja RA ZŽ za 2024. godinu,
  4. Zaključak o primanju na znanje informacije o  Planu edukacije radnika RA ZŽ za 2024. godinu,
  5. Odluka o donošenju Plana jednostavne nabave za 2024. godinu RA ZŽ,
  6. Zaključak o primanju na znanje informacije o Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU  fondova.