Poziv na informiranje i savjetovanje o mogućnostima financiranja i prijave na EU natječaj iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Objavljen je Poziv “Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti”.

Cilj ovog poziva je razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji mogu potaknuti:

  • oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone, kao i „raspršivanja“ prevelike koncentracije turista,
  • poticanje održivih oblika turizma
  • razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda.

Prihvatljivi korisnici su:
a) Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela
b) Jedinice lokalne samouprave
c) Jedinice područne (regionalne) samouprave
d) Ustanove

Ulaganja se odnose na razvoj i/ili prilagodbu sljedeće javne turističke infrastrukture:

  1. Posjetitelja infrastruktura (iznos potpore: 8.000.000,00 – 50.000.000,00 kn)
  2. Infrastruktura aktivnog turizma (iznos potpore: 7.000.000,00 – 50.000.000,00 kn)
  3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma (9.000.000,00 – 130.000.000,00 kn)

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava osiguran u okviru ovog Poziva iznosi 930.000.000,00 kn.

Ulaganja u okviru ovog Poziva ovisiti će o indeksu turističke razvijenosti na način da će se dodatno poticati ulaganja u slabije razvijena turistička područja izvan glavnih turističkih i obalnih područja.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 07.11.2022.
Rok za podnošenje projektnih prijava: 03.02.2023., 12:00:00

 

Informiranje i savjetovanje oko prijave na natječaj održat će se po dogovoru sa potencijalnim korisnicima EU fondova s područja županije.