Poziv na informiranje i savjetovanje o mogućnostima financiranja i prijave na EU natječaj iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

 

Razvojna agencija Zagrebačke županije u sklopu projekta „Tehnička pomoć Razvojne agencije Zagrebačke županije“, KK.10.1.3.03.0010,  čija provedba traje od 01.06.2019. do 31.12.2023., provodi  mjere informiranja za (potencijalne) korisnike EU fondova s područja županije.

Objavljen je Poziv “ Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)”.

 

Svrha ovog poziva

Svrha ovog poziva je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe. Unaprjeđenje infrastrukture postići će se putem izgradnje i rekonstrukcije/dogradnje postojeće infrastrukture, uz adekvatno opremanje, a kako bi se nakon uspostave centara za starije osobe korisnicima pružile kvalitetne i pravovremeno dostupne usluge socijalne skrbi. Centri za starije osobe osigurat će nove dodatne kapacitete za smještaj starijih osoba koje su potpuno funkcionalno ovisne o pomoći druge osobe i čije se potrebe ne mogu zadovoljiti na razini kuće ili lokalne zajednice. Također će se u Centrima osigurati pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici, a kojima je svrha omogućiti što duži ostanak starije osobe u svome domu.

 

Predmet ovog poziva

Predmet poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“ je poticanje ulaganja u izgradnju novih građevina, dogradnju i/ili rekonstrukciju postojećih građevina te opremanje građevina kako bi se mogli uspostaviti centri za starije osobe kroz koje će se povećati dostupnost usluga dugotrajne skrbi za osobe starije životne dobi te njihova ravnomjernija teritorijalna pokrivenost.

 

Ukupna bespovratna sredstva: 370.000.000,00 kn

 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 16.440.000,00 kn

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 46.250.000,00 kn

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

Jedinice lokalne samouprave

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 23.01.2023.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 22.03.2023., 23:59:00

 

Raspored održavanja informiranja:

Pisarovina – 28.12.2022.

Luka – 10.01.2023.

Jakovlje – 11.01.2023.