Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”

Kod poziva:PK.6.4.01
Verzija poziva:Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Otvorni poziv – trajni modalitet
Status: Otvoren
Datum objave: 06.12.2023. 16.00.00
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.02.2024. 09:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2024. 12:00:0
Svrha ovog Poziva
Povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Više na: https://eufondovi.gov.hr/obnova-javne-kulturne-infrastrukture/