Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je dana 21. svibnja 2019. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ u okviru Prioritetne osi 2. „Socijalna uključenost“, Specifičnog cilja 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih zaposlenika, Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Prijavitelji mogu biti:

  • Neprofitne organizacije
  • Organizacije civilnog društva
  • Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu
  • Mikro poduzetnici
  • Mali i srednji poduzetnici

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 100.010.000,00 HRK financirati će se aktivnosti kojima je cilj rast postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika u vidu jačanja njihovih kapaciteta, održivosti i konkurentnosti, s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja. Osim već postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava namjerava podupirati razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj pružajući financijsku podršku razvoju poslovanja i jačanju kapaciteta i subjektima koji se odluče napraviti iskorak i kroz projekt započnu svoje poslovanje u skladu s društveno-poduzetničkim načelima.

Više o Pozivu potražite ovdje: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-jacanje-poslovanja-drustvenih-poduzetnika-faza-i