Podizanje kvalitete usluga Specijalne bolnice Naftalan na području zdravstvenog turizma

Podizanje kvalitete usluga Specijalne bolnice Naftalan na području zdravstvenog turizma

NAZIV PROJEKTA: Podizanje kvalitete usluga Specijalne bolnice Naftalan na području zdravstvenog turizma

Ministarstvo Zdravstva

Nositelj projekta: Specijalna bolnica Naftalan

Iznos projekta: 16.915,75 €