Plan razvoja Općine Žumberak za razdoblje 2023.-2030. godine

Plan razvoja Općine Žumberak za razdoblje 2023.-2030. godine

NAZIV AKTIVNOSTI: Plan razvoja Općine Žumberak za razdoblje 2023.-2030. godine

OPIS AKTIVNOSTI: Općinsko vijeće Općine Žumberak donijelo je Odluku o pokretanju Plana razvoja Općine Žumberak za razdoblje od 2023. do 2030. godine
Ovom Odlukom Razvojna agencija Zagrebačke županije ovlaštena je kao regionalni koordinator za pružanje stručne pomoći, nadzora i koordinaciju izrade Plana razvoja Općine Žumberak za razdoblje od 2023. do 2030. godine.

OSTVARENJE/STATUS AKTIVNOSTI
Zagrebačka županija dostavila “Ocjena i stratešku procjena utjecaja na okoliš Plana razvoja Općine Žumberak za razdoblje od 2023. do 2030. godine”. Proveden postupak javnog savjetovanja. Plan razvoja Općine Žumberak za razdoblje od 2023. do 2030. godine dostavljen Općinskom vijeću Općine Žumberak  na usvajanje.