Plan razvoja Općine Rakovec za razdoblje od 2023.do 2030. godine

Plan razvoja Općine Rakovec za razdoblje od 2023.do 2030. godine

 NAZIV AKTIVNOSTI: Plan razvoja Općine Rakovec za razdoblje od 2023.do 2030. godine
OPIS AKTIVNOSTI: Općinsko vijeće Općine Rakovec donijelo je Odluku o pokretanju Plana razvoja Općine Rakovec za razdoblje od 2023. do 2030. godine.
Ovom Odlukom Razvojna agencija Zagrebačke županije ovlaštena je kao regionalni koordinator za pružanje stručne pomoći, nadzora i koordinaciju izrade Plana razvoja Općine Rakovec za razdoblje od 2023. do 2030. godine.
OSTVARENJE/STATUS AKTIVNOSTI
Zagrebačka županija dostavila “Ocjena i stratešku procjena utjecaja na okoliš Plana razvoja Općine Rakovec za razdoblje od 2023. do 2030. godine”. Proveden postupak javnog savjetovanja. Plan razvoja Općine Rakovec za razdoblje od 2023. do 2030. godine dostavljen Općinskom vijeću Općine Rakovec na usvajanje.