Plan razvoja Općine Marija Gorica za razdoblje 2023.-2030. godine

Plan razvoja Općine Marija Gorica za razdoblje 2023.-2030. godine

 NAZIV AKTIVNOSTI: Općinsko vijeće Općine Marija Gorica donijelo je Odluku o pokretanju Plana razvoja Općine Marija Gorica za razdoblje od 2023. do 2030. godine.
Ovom Odlukom Razvojna agencija Zagrebačke županije ovlaštena je kao regionalni koordinator za pružanje stručne pomoći, nadzora i koordinaciju izrade Plana razvoja Općine Marija Gorica za razdoblje od 2023. do 2030. godine.

OPIS AKTIVNOSTI: Ažuriranje nacrta Osnovne analize sa aktualnim statističkim podacima, ažuriranje nacrta SWOT analize i nacrta strateškog okvira Plana razvoja.