Plan razvoja Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2023.-2030. godine

Plan razvoja Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2023.-2030. godine

 NAZIV AKTIVNOSTI: Plan razvoja Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2023.-2030. godine

OPIS AKTIVNOSTI: Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić donijelo je Odluku o pokretanju Plana razvoja Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2023. do 2030. godine.
Ovom Odlukom Razvojna agencija Zagrebačke županije ovlaštena je kao regionalni koordinator za pružanje stručne pomoći, nadzora i koordinaciju izrade Plana razvoja Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2023. do 2030. godine.

OSTVARENJE/STATUS AKTIVNOSTI
Zagrebačka županija dostavila “Ocjena i stratešku procjena utjecaja na okoliš Plana razvoja Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2023. do 2030. godine”.  U postupku je javno savjetovanje na Plana razvoja Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2023. do 2030. godine