Plan razvoja Grada Zaprešića za razdoblje od 2023.do 2030. godine

Plan razvoja Grada Zaprešića za razdoblje od 2023.do 2030. godine

NAZIV AKTIVNOSTI: Plan razvoja Grada Zaprešića za razdoblje od 2023.do 2030. godine
OPIS AKTIVNOSTI: Gradsko vijeće Grada Zaprešića donijelo je Odluku o pokretanju Plana razvoja Grada Zaprešića za razdoblje od 2023. do 2030. godine.
Ovom Odlukom Razvojna agencija Zagrebačke županije ovlaštena je kao regionalni koordinator za pružanje stručne pomoći, nadzora i koordinaciju izrade Plana razvoja Grada Zaprešića za razdoblje od 2023. do 2030. godine.
OSTVARENJE/STATUS AKTIVNOSTI
 Zagrebačka županija dostavila “Ocjena i stratešku procjena utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Zaprešića za razdoblje od 2023. do 2030. godine”. Proveden postupak javnog savjetovanja. Plan razvoja Grada Zaprešića za razdoblje od 2023. do 2030. godine dostavljen Gradskom vijeću Grada Zaprešića na usvajanje.